مراسم پرفیض دعای عرفه در شهر سماله برگزار میگردد.

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400