جشن بزرگ عید غدیر خم در شهر سماله برگزار شد

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400